فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلس

فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلس

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلس، شرکتی فعال، نوپا و دانش بنیان در حوزه توسعه راهکارهای شبکه و امنیت اطلاعات است. از جمله اهداف شرکت ایجاد بسترها و توانایی های نوین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد.

مایل به همکاری شغلی با فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلس هستید؟

 فرصت های شغلی فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلس