پافکو

پافکو

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

ارایه سیستم های یکپارچه در حوزه نرم افزار اتوماسیون اداری، سیستم جامع مدیریت آموزش، نرم افزار اموزش مجازی LMS، نرم افزار مدیریت آموزشگاه و دیجیتال مارکتینگ و مشاوره های تخصصی

مایل به همکاری شغلی با پافکو هستید؟

 فرصت های شغلی پافکو