توانیرگسترگرم

توانیرگسترگرم

مهندسی برق

اصفهان

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت توانیرگسترگرم یکی از معتبرترین شرکت های پیمانکاری شبکه توزیع برق در استان اصفهان بوده و توانسته در طی سال های فعالیت خود در بسیاری از استان های کشور پروژه های احداث و تعمیرات شبکه را با موفقیت به انجام برساند.

مایل به همکاری شغلی با توانیرگسترگرم هستید؟

 فرصت های شغلی توانیرگسترگرم