هاوش

هاوش

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

ما در دنیایی که کسب و کار ها بشدت درگیر رقابت هستند و جایگاه مشتریان بیش از پیش ارتقا یافته است، بر آنیم که با ارائه راه کارهای توسعه و بهبود کسب و کار مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی روز دنیا، به کسب و کارها رونق دهیم تا در نگاه آن ها، ما تحسین بر انگیزترین شرکت در بازار خود باشیم.
کار در محیطی پویا، توسعه گرا و دانش محور فعالیت در عرصه تکنولوژی های نوین ارتباطی و توسعه کسب و کار آینده ی شغلی پایدار و موقعیت های ارتقای شغل پاداش های مادی و معنوی همراه با کسب موفقیت های فردی و تیمی آسان سازی انجام امور شغلی با مشارکت تیمی

مایل به همکاری شغلی با هاوش هستید؟

 فرصت های شغلی هاوش