پترو رهان پمپ

پترو رهان پمپ

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران-نصیرشهر

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت دانش بنیان در زمینه طراحی و ساخت انواع پمپ های صنعتی

مایل به همکاری شغلی با پترو رهان پمپ هستید؟

 فرصت های شغلی پترو رهان پمپ