آریا فرد آزما

آریا فرد آزما

مهندسی پزشکی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

این شرکت در زمینه وارادت کیت و دستگاه های آزمایشگاهی فعالیت میکند محیط شرکت کوچک با پرسنل کم می باشد .

مایل به همکاری شغلی با آریا فرد آزما هستید؟

 فرصت های شغلی آریا فرد آزما