مبنا جهان

مبنا جهان

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

مبناجهان شرکتی است که با سابقه 15 سال همکاری و کار و اعتبار بالا در زمینه های مهندسی و اجرایی، در حال اجرای پروژه های خرد و کلان می باشد. این شرکت در نظر دارد تا با ارتقای تیم های فنی خود با قدرت بیشتر در حوزه های مرتبط به کار خود ادامه دهد.

مایل به همکاری شغلی با مبنا جهان هستید؟

 فرصت های شغلی مبنا جهان