bedoon

bedoon

آموزشی و تولید محتوا

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

ما یک تیم استارت آپی هستیم که داریم روی یک محصول آموزشی جذاب در حوزه هدایت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی کار میکنیم .

مایل به همکاری شغلی با bedoon هستید؟

 فرصت های شغلی bedoon