فناوران لیزر سهند

فناوران لیزر سهند

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

اصفهان

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت مهندسی سهند لیزر، فعال در حوزه واردات، فروش و خدمات انواع لیزرهای صنعتی شامل، لیزرهای حکاکی ، لیزرهای برش و جوش لیزر و تامین تجهیزات صنعتی در حوزه لیزر

مایل به همکاری شغلی با فناوران لیزر سهند هستید؟

 فرصت های شغلی فناوران لیزر سهند