افق تجربه موج

افق تجربه موج

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

بزرگ و صنعتی - ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

این مجموعه‌ با سابقه‌ای در حدود 16 سال فعالیت در حوزه الکترونیک و مخابرات، سعی نموده تا با بکارگیری نیروهای جوان و متخصص دانشگاهی گامی موثر در پیشبرد اهداف این حوزه و ارتقا آن بردارد.

مایل به همکاری شغلی با افق تجربه موج هستید؟

 فرصت های شغلی افق تجربه موج