پارسی پل خودران

پارسی پل خودران

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

اولین تولید کننده سیستم اتوماسیون و مکانیزاسیون آزمایشگاههای طبی

مایل به همکاری شغلی با پارسی پل خودران هستید؟

 فرصت های شغلی پارسی پل خودران