ایده هام

ایده هام

مهندسی معماری/شهرسازی/طراحی صنعتی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

پروژه استارت آپی "ایده هام"، پروژه معماری بر پایه فکری است

مایل به همکاری شغلی با ایده هام هستید؟

 فرصت های شغلی ایده هام