کافه شریف

کافه شریف

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

مجموعه کافه شریف جمعی دانشجویان دانشگاه شریف هستند که با بهره گیری از نخبگان محتوای ویدئویی در حوزه کنکور ارشد تولید می کنند

مایل به همکاری شغلی با کافه شریف هستید؟

 فرصت های شغلی کافه شریف