الماس انرژی نگین یزد

الماس انرژی نگین یزد

مهندسی برق

یزد

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

نیروگاه تولید برق (سهامی خاص)

مایل به همکاری شغلی با الماس انرژی نگین یزد هستید؟

 فرصت های شغلی الماس انرژی نگین یزد