هوش تجاری کیسان

هوش تجاری کیسان

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت کیسان از سال 1390 در زمینه هوش تجاری و طراحی داشبورد های مدیریتی فعال است و با شرکت های بزرگی در زمینه اجرای پروژه و آموزش همکاری داشته است.

مایل به همکاری شغلی با هوش تجاری کیسان هستید؟

 فرصت های شغلی هوش تجاری کیسان