مانارو

مانارو

منابع انسانی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

گروه مانارو، مجموعه ای فعال در زمینه خدمات منابع انسانی است که با تکیه بر تجربیات همکاران خود، در زمینه های مختلف منابع انسانی از جمله جذب نیروهای کلیدی، پیاده سازی فرآیندها ، آموزش و بهبود فرهنگ سازمانی به سازمان های تجاری بزرگ و متوسط خدمات تخصصی ارائه می دهد.

مایل به همکاری شغلی با مانارو هستید؟

 فرصت های شغلی مانارو