شرکت دانش بنیان ایمن موج

شرکت دانش بنیان ایمن موج

طراحی و تولید گیتهای ضدسرقت فروشگاهی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت دانش بنیان، جوان، خلاق و هدفمند ایمن موج در سال 1384 با درک نیاز واحدهای صنفی و فروشگاهی کشور به محصولات با کیفیت امنیتی و ضدسرقت اجناس فروشگاهی، مطالعات عمیقی در این زمینه آغاز کرد و تولید شرکت دانش بنیان و جوان ایمن موج را در سال 1386 سبب ساز شد.

مایل به همکاری شغلی با شرکت دانش بنیان ایمن موج هستید؟

 فرصت های شغلی شرکت دانش بنیان ایمن موج