گروه توسعه فناوری بشیر

گروه توسعه فناوری بشیر

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران-تجریش

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت گروه توسعه فناوری بشیر در حوزه های نانو،فناوری اطلاعات نانو بیولوژی به تحقیق تولید و توسعه با کمک مراکز دانشگاهی در پژوهشی کشور به فعالیت می پردازد.

مایل به همکاری شغلی با گروه توسعه فناوری بشیر هستید؟

 فرصت های شغلی گروه توسعه فناوری بشیر