شتابدهنده و فضای کار اشتراکی پویتک

شتابدهنده و فضای کار اشتراکی پویتک

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

اصفهان

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

«پویتِک» یک شتاب‌دهنده و فضای کار اشتراکی است. در پویتک تلاش می‌کنیم اکوسیستم کوچکی را تشکیل دهیم و تمامی نیازهای یک استارت‌آپ را برآورده سازیم. امسال خود پویتک و استارت آپ های مستقر در اون کارآموز میگیرن

مایل به همکاری شغلی با شتابدهنده و فضای کار اشتراکی پویتک هستید؟

 فرصت های شغلی شتابدهنده و فضای کار اشتراکی پویتک