موج نما افق

موج نما افق

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

طراحی و تولید قطعات مکانیکی

مایل به همکاری شغلی با موج نما افق هستید؟

 فرصت های شغلی موج نما افق