راه‌کارهای هوشمند سرمد

راه‌کارهای هوشمند سرمد

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

حوزه‌های فعالیت شرکت راه‌کارهای هوشمند سرمد، طراحی و پیاده‌سازی بازارچه‌های الکترونیکی، سامانه‌های چندفروشگاهی، اپلیکیشن‌های واقعیت‌افزوده، مشاوره و ارائه خدمات در زمینه کسب و کارهای اینترنتی، تولید بازی‌های رایانه‌ای، طراحی سامانه های هوشمند آموزشی، رویداد های علمی، اداری و... است. این شرکت سابقه‌ی همکاری با پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف، شتاب‌دهنده شریف، جهاد دانشگاهی تهران (واحد علوم پزشکی) را در رزومه‌ی خود دارد.

مایل به همکاری شغلی با راه‌کارهای هوشمند سرمد هستید؟

 فرصت های شغلی راه‌کارهای هوشمند سرمد