ایراپ

ایراپ

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران-قدس

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت تولیدکننده قطعات در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی می باشد و شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک است

مایل به همکاری شغلی با ایراپ هستید؟

 فرصت های شغلی ایراپ