ایرانیان تجهیز سینا

ایرانیان تجهیز سینا

مهندسی پزشکی

تهران-اسلامشهر

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تولید کننده اره و دریل جراحی

مایل به همکاری شغلی با ایرانیان تجهیز سینا هستید؟

 فرصت های شغلی ایرانیان تجهیز سینا