گروه دانش شاخص بازار سرمایه

گروه دانش شاخص بازار سرمایه

مالی/حسابداری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

گروه تخصصی در حوزه بازار سرمایه و بازار پول دارنده مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور و سازمان بورس اوراق بهادار

مایل به همکاری شغلی با گروه دانش شاخص بازار سرمایه هستید؟

 فرصت های شغلی گروه دانش شاخص بازار سرمایه