شاخص

شاخص

اقتصاد

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

تولید محتوا اقتصادی و سیاسی به شکل موشن گرافی یا تدوین ویدیو در فضای مجازی

مایل به همکاری شغلی با شاخص هستید؟

 فرصت های شغلی شاخص