نوین اندیش سهند آرام

نوین اندیش سهند آرام

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

بزرگ و صنعتی - ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

نوین اندیش سهند آرام تولید کننده تیوپ های لیزری

مایل به همکاری شغلی با نوین اندیش سهند آرام هستید؟

 فرصت های شغلی نوین اندیش سهند آرام