شركت پژوهش گستر مهدي

شركت پژوهش گستر مهدي

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران-پردیس

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

يك شركت توليدي دانش بنيان هستيم . در حوزه مكانيك و الكترونيك فعاليت داريم

مایل به همکاری شغلی با شركت پژوهش گستر مهدي هستید؟

 فرصت های شغلی شركت پژوهش گستر مهدي