نوآوران مهباد امروز

نوآوران مهباد امروز

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت معتبر بازرگانی وارد کننده محصولات آرایشی و بهداشتی

مایل به همکاری شغلی با نوآوران مهباد امروز هستید؟

 فرصت های شغلی نوآوران مهباد امروز