معماران عصر دانش

معماران عصر دانش

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

رتبه 2 شورایعالی انفورماتیک در حوزه تولید نرم افزار

مایل به همکاری شغلی با معماران عصر دانش هستید؟

 فرصت های شغلی معماران عصر دانش