آکادمی پرتقالی ها

آکادمی پرتقالی ها

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

همدان

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

پرتقالی ها ایجاد شده است تا در اتمسفری متفاوت و رویکردی هوشمندانه و اصولی، طراحی وب را آموزش دهد. مخاطب این وبسایت در انتهای مسیر قادر خواهد بود یک وبسایت موفق راه اندازی کند.

مایل به همکاری شغلی با آکادمی پرتقالی ها هستید؟

 فرصت های شغلی آکادمی پرتقالی ها