ستاره پايتخت

ستاره پايتخت

مدیریت گردشگری و هتلداری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

فعال در حوزه خدمات مسافرتي

مایل به همکاری شغلی با ستاره پايتخت هستید؟

 فرصت های شغلی ستاره پايتخت