بازیچی

بازیچی

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

هدف اصلی بازیچی، تولید محتوا به منظور ایجاد فضای ارتباطی هرچه بیشتر کاربران بازیهای آنلاین و صنایع وابسته به تولید و تولید محتوای بازی میباشد. تمرکز بازیچی تولید محتوا از طریق استریم بازی های آنلاین، سرویس های استریم، مسابقات و رویدادهای بازی و ایجاد فضایی جهت تعامل بازیکان حرفه ای با یکدیگر است که این خط مشی از روز نخست فعالیت بازیچی موجب این امر گردید تا امروز بازیچی تبدیل به یکی از مورد اعتماد ترین کانال های ارتباطی برای مخاطبان و تولید کنندگان صنعت بازی در کشور عزیزمان ایران گردد. امید است تا با ادامه این روند رو به رشد، بازیچی قدم های کوچک و سپس بزرگ در جهت فرهنگ سازی مخاطبان ایرانی صنعت بازی، استریم و علاقه مندان به تولید محتوا در سراسر دنیا بردارد.

مایل به همکاری شغلی با بازیچی هستید؟

 فرصت های شغلی بازیچی