آگسا

آگسا

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

اصفهان-شاهین شهر و میمه

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

ساخت تجهیزات فلزی

مایل به همکاری شغلی با آگسا هستید؟

 فرصت های شغلی آگسا