کارنوسازان

کارنوسازان

مشاوره/روانشناسی/علوم اجتماعی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

مؤسسه کارِنو سازگان آینده روشن با نام تجاری کارنو سازان (Karenosazan) از جمله مؤسسات دانش محور و ایده بنیان کشور است که در حوزه های آموزش، نوآوری، کارآفرینی و ایجاد اشتغال فعالیت می کند. یکی از زمینه های اصلی فعالیت این مؤسسه برگزاری دوره های تخصصی مدیریت در عالی ترین سطح آموزش در کشور (دوره های MAB ، DBA و PostDBA) و همچنین برگزاری Workshop های نوینی مانند Start-up Weekend و JobShow است. از دیگر فعالیت ها می توان به ارائه ی مشاوره های تخصصی در حوزه های کسب و کار و همچنین همراهی و همگامی با کارآفرینان بزرگ کشور و حمایت از ایده پردازان جوان و با انگیزه اشاره کرد.

مایل به همکاری شغلی با کارنوسازان هستید؟

 فرصت های شغلی کارنوسازان