توسان

توسان

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تولید و بازرگانی انواع سیم و کابل

مایل به همکاری شغلی با توسان هستید؟

 فرصت های شغلی توسان