ایمن افزار داریک

ایمن افزار داریک

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت تازه تاسیس که زیر مجموعه شرکت با سابقه میباشد. و حوزه فعالیت آن در زمینه درگاه و مراودات بانکی و فروشگاه های اینترنتی میباشد.

مایل به همکاری شغلی با ایمن افزار داریک هستید؟

 فرصت های شغلی ایمن افزار داریک