توسعه فناوری و نوآوری بایاتک

توسعه فناوری و نوآوری بایاتک

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

بایاتک با هدف بهبود فضای کسب و کار نوین در ایران و کمک به ارتقای آن شروع به فعالیت کرده است.

مایل به همکاری شغلی با توسعه فناوری و نوآوری بایاتک هستید؟

 فرصت های شغلی توسعه فناوری و نوآوری بایاتک