لیوزاد

لیوزاد

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

اردبیل

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت لیوزاد نوآورترین شرکت ایرانی با بیش از چهل اختراع و طرح صنعتی ثبت شده در زمینه تجاری سازی اختراعات فعالیت می نماید

مایل به همکاری شغلی با لیوزاد هستید؟

 فرصت های شغلی لیوزاد