فرآزما تحقیق

فرآزما تحقیق

مهندسی پزشکی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت فرآزما تحقیق با بیش از بیست سال سابقه در زمینه واردات تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی فعالیت خود را ادامه داده و هم اکنون در حوزه های مشاوره و راه اندازی آزمایشگاه اعم از پزشکی و یا کنترل کیفیت و صنعتی نیز فعال میباشد. محیط کاملا سالم و صمیمی از مزیت های بسیار مهم در جذب پرسنل این شرکت میباشد

مایل به همکاری شغلی با فرآزما تحقیق هستید؟

 فرصت های شغلی فرآزما تحقیق