شرکت دانش پیشرفته آزمایشگاهی پی برد

شرکت دانش پیشرفته آزمایشگاهی پی برد

شیمی/علوم آزمایشگاهی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

موضوع شرکت :فروش،نصب، تامین ، تعمیر و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات، ملزومات و قطعات آزمایشگاهی، صنعتی، پزشکی مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پژوهشی و دانشگاهی، دارو سازی، صنایع مرتبط با معادن و سایر صنایع مرتبط و اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و کارخانجات معتبر داخلی و خارجی و اعطای آن و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد و مشارکت در سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، گردهمایی ها و کنفرانسها و پیاده سازی سیستم های مکانیزه و اتوماسیون آزمایشگاهی و صنعتی و کلیه محصولات مجاز صنایع شیمیایی و دارویی، نفت، گاز و پتروشیمی.

مایل به همکاری شغلی با شرکت دانش پیشرفته آزمایشگاهی پی برد هستید؟

 فرصت های شغلی شرکت دانش پیشرفته آزمایشگاهی پی برد